top of page

Klassiske musik-forløb

Musiktegninger.jpg

“De er SÅ gennemførte, gennemtænkte, inspirerende og lærerige for både børn og voksne.De mest professionelle læringsaktiviteter jeg længe har set. 
Stor respekt for Genklange”

 

Susanne Stoltenborg, PPR konsulent, Gladsaxe

 

Klassiske forløb i daginstitutioner

Lyt, lær og leg med klassisk musik

Foreningen GENKLANGE præsenterer en nyskabende og inkluderende undervisningsmetode der, igennem klassisk musik, leg og gode oplevelser, arbejder på tværs af alle 6 læreplanstemaer i Den Styrkede Læreplan og fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i deres daglige læringsmiljø.

 

Metoden er tilpasset den travle hverdag i daginstitutionerne, kræver ingen tid væk fra børnene, imødekommer pædagogernes dokumentationsarbejde igennem direkte perspektivering til læreplanstemaerne og har en stærk levedygtighed, idet den ikke er bundet op på enkelte ambassadører, men kan udføres nu og her af alle (både voksne og børn) - uanset forudsætninger.

 

Metodens aktiviteter tager afsæt i et børneperspektiv og er udviklet og testet i samarbejde med børn, pædagoger, sprogkonsulenter og kommuner efter, hvor børnene har vist den største udviklingsmæssige respons.

 

Metoden består af GENKLANGEs tre grundsten:

Den Klassiske Musikkuffert

Musikalske Workshops

Klassiske Koncerter

 

Den Klassiske Musikkuffert: Er fuld af nemme, korte aktiviteter, hvor alle kan være med - uanset forudsætninger eller kendskab til klassisk musik.

Kufferten kredser om emnet Årstiderne og er et allround pædagogisk materiale, hvor alle aktiviteter berører en eller flere af læreplanstemaerne igennem dialog, samarbejds-, bevægelses - og afslapningsaktiviteter samt sange og kreativ udfoldelse.

 

Aktiviteterne er designet til at kunne bruges af alt det pædagogiske personale, både uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, der hver især kan formidle indholdet på baggrund af deres egen personlige og faglige viden. Derved opnår daginstitutionen et kompetenceløft i trygge rammer.

 

Hver aktivitet er beskrevet med få overskuelige punkter på et lille kort og i voksenmappen perspektiveres hver aktivitet til de læreplanstemaer, der bliver arbejdet med. Al forberedelse kan gøres i samarbejde med børnene og materialernes høje kvalitet og robusthed giver mulighed for mange timers leg og læring igennem klassisk musik fremover.

 

Med kufferterne får børnehaverne også adgang til spillelister og film med Genklanges fagte- sange, indsunget af Pernille Bruun fra Den Kgl. Opera. Kuffert og indhold er illustreret af Danmarks kendte børnebogsforfatter Jan Mogensen (Pixi-alfabetet, Victor Banan, Professor Bamse-bøgerne).

 

Musikalske workshops: “Violinen spiller, børnene synger, sneen daler og solen varmer vor krop - imens dejlig klassisk musik kilder vores øregange og sætter sanserne i spil. Sammen vil vi undersøge hvordan årstiderne lyder i musikken, tale om farver og stemninger og opleve musikken i kroppen. Den musikalske workshop præsenterer klassisk musik på en sjov og let tilgængelig måde, hvor der både er plads til de store armbevægelser og den stille fordybelse”.

 

Den musikalske workshop viser daginstitutionerne, hvorledes klassisk musik kan blive præsenteret på en sjov og let tilgængelig måde igennem Den Klassiske Musikkuffert og giver derudover børnene mulighed for at prøve at spille på en lille violin. Det er en workshop, der inkluderer alle i gruppen og som kommer omkring lærerplanstemaerne via leg, dialog og dejlig musik.

Klassiske koncerter for børn: Genklange har, sammen med nogle af Danmarks bedste klassiske musikere, skabt et klassisk koncertformat som er målrettet det helt unge publikum, så der er plads til madpakker, dansende fødder og pludselige toiletbesøg.

 

Til koncerterne møder børnene musikerne tæt på og oplever musikken i sin rene form - uden filtre, ydre forstyrrelser og forstærkning - en sjælden ting i dagens Danmark.

 

Koncerterne inkluderer læreplanstemaerne og tager udgangspunkt i emnet årstiderne, som børnene kender fra kufferterne og deres hverdag i institutionerne. Derved sættes musikken og emnet i en kontekst, der udfordrer børnenes fornemmelse af både det konkrete og det abstrakte, idet vi har musikernes komplekse håndværk og børnenes aktive medvirken samtidig med den musik, der opstår i musikerne såvel som i det enkelte barn. Samtidig styrkes børnenes koncentration igennem musikerne pædagogiske formidling.

 

Hvad er næste skridt?: Hvis I vælger GENKLANGEs klassiske musikprojekt i jeres område, er GENKLANGE ansvarlig for al planlægning og gennemførelse af aktiviteterne. Såfremt I gerne vil deltage her, er I selvfølgelig meget velkomne. I samarbejde finder vi de daginstitutioner i nærområdet, som har lyst til at deltage og derefter kontakter jeg disse for den videre planlægning. De deltagende daginstitutioner skal kunne stille mandskab til projektet i det omfang, vi aftaler os frem til. Typisk vil et forløb være over tre måneder, hvor en fra GENKLANGE kommer ud og laver workshop med børnene i den første måned og overrækker Den Klassiske Musikkuffert. Derefter vil daginstitutionerne selv kunne bruge kufferten i det daglige og op til de tre koncerter, perioden indeholder - én koncert pr. måned, som enten kan foregå i lokaler i nærområdet eller i GENKLANGEs Rullende Koncertsal. Vi vil løbende være i kontakt og evaluere med daginstitutionerne og jer, ligesom vi altid er lydhøre for forslag og nye samarbejdsmuligheder.

Reach for change2.jpg
irret2lille.png
Adam i KUBE.jpg
thumb_P8301714_1024.jpg
Carl NIelsen workshop med balloner.jpg

"Med et sjældent set engagement viser Gabriella at klassisk musik er

vedkommende for alle. (…) Gabriella lærer kommende generationer at lytte og det er vigtigere end nogensinde i en tid der larmer”.

 

DR P2 Ildsjæleprisens Jury-udtalelse, 2016

“Ved at lytte til klassisk musik får børnene en bedre lytteevne, koncentration og selvdisciplin samt et bedre sprog” 


 

University of London’s Institute of Education, 2014

GENKLANGE arbejder i øjeblikket sammen med Holstebro, Ringkøbing/ Skjern, Aalborg og Silkeborg Kommune omkring disse forløb. 
For muligheden for dette samarbejde takker vi af hele vores hjerte følgende fonde: 

hjerte.png
  • Facebook logo
bottom of page