top of page

GENKLANGEs historie

GENKLANGE tilbyder klassiske koncerter for børn (3 - 8 år) med et repertoire, der er tilpasset børnene og hvor der er plads til madpakker, dansende fødder og pludselige toiletbesøg. Undervejs gør musikerne koncerten vedrørende og derefter er alle velkomne til at komme op og se nærmere på instrumenter. 

 

Sådan startede det

GENKLANGE blev dannet i 2013 af Gabriella Meinert-Medici, der i dag fungerer som daglig leder. Idéen sprang ud af et personligt behov for klassiske koncerter til børn og da vi ikke rigtigt kunne finde dem, begyndte vi at arrangere dem selv. Vi startede med månedlige koncerter på Gentofte Hovedbibliotek, men har nu bredt os til tre spillesteder i Københavns-området, og spiller sammenlagt 30 koncerter om året, med 12 faste professionelle ensembler.

P2 Ildsjælsprisen 2016

I 2014 modtog vi med stor stolthed initiativprisen i Gentofte kommune og i 2016 blev Gabriella og foreningen tildelt P2's pris "Årets Ildsjæl" ved en ceremoni i det gamle Radiohus koncertsal. Dengang skrev juryen følgende: 

 

Med et sjældent set engagement viser Gabriella at klassisk musik er vedkommende for alle. Uanset hvor man kommer fra og hvor gammel man er. Gennem opsøgende arbejde kommer hun i dialog med børn der ellers ikke ville møde den klassiske musiks skatkammer. Gabriella lærer kommende generationer at lytte og det er vigtigere end nogensinde i en tid der larmer. - P2 Ildsjæls Jury-udtalelse.

Siden har Genklange arbejdet med at forbedre og udvikle koncertformatet, og tilføje endnu flere klassiske ensembler med ambitioner om at gøre den klassiske musik tilgængelig for alle.

Udvidet med musikpædagogik, workshop og rullende koncertsal

Sideløbende har foreningen oplevet stor interesse for dens arbejde fra kommuner og fonde, som alle søgte nye initiativer som kunne gøre skabe større udbud af kulturelle og kunstneriske aktiviteter i de danske dagtilbud. Dette er foreningen efterfølgende begyndt at fokusere endnu mere på, og Genklange udvikler og tilbyder i dag klassiske musikpædagogiske workshops i en lang række forskellige dagtilbud på Sjælland - lige fra 12 institutioner i Københavns 3 største boligsociale områder, til dagtilbud i yderområder som Lolland og Falster.

 

GENKLANGEs nyeste initiativ er Den Klassiske Musikkuffert, til styrkelse af det daglige arbejde med læreplanstemaer og kunst i de danske dagtilbud landet over. Senest har foreningen også modtaget store midler fra Nordea-fonden og Den Obelske Familiefond, til udvikling og udførelsen af Den Rullende Koncertsal, som har til formål at få de klassiske koncerter for børn og bamser, ud til alle egne af landet.

Her er vi!

Genklange___AP_Møller_Fonden_9.jpg
p2-prisen.png
P2 prisen.jpeg
Iværksætterpris 2014.jpg
Rullende godt.jpg

Det arbejder vi for...

Hos foreningen Genklange arbejder vi for udbredelsen af klassisk musik i børnehøjde, og vi stræber efter at gøre den klassiske musik allestedsnærværende i børns opvækst. Dagligt arbejder vi mod at skabe den bedst mulige formidling af den klassiske musik som kunstform, og vi indsamler viden, ønsker og erfaringer, som kan hjælpe os med at lave endnu bedre musikpædagogiske tilbud i fremtiden.

Klassisk musik har, i den gængse populærkultur, haft et ry for at være svær tilgængelig og ofte fremprovokerer den en følelse hos en person af ikke at være tilstrækkelig dannet eller lydhør. Dette vil vi gøre op med gennem vores arbejde med at gentænke formidlingen af musikken til børn i den alder, hvor de er allermest nysgerrige, åbne og udforskende. Vi er nemlig af den faste overbevisning, at ingen børn eller voksne er ude af stand til at forstå eller nyde den klassiske musik - det er blot os som musikformidlere og musikere, som skal forstå det nutidige menneske og tale til personen i vedkommendes eget sprog - med entusiasme og fantasifuldhed. Vores musikere og medarbejdere er stolte over at besidde disse evner, og vi vil fortsætte med at udvikle dem i lang tid fremover.

Foreningen Genklange er stolt over at tage ansvar for en ny formidling af den klassiske musik, og vi mener, at musikken både har en plads som middel til bedre læring og koncentration, men samtidig også blot kan være musik for musikkens egen skyld. Vores koncerter og materiale indrammer disse værdier, og vi glæder os hver dag til at give børn og dagtilbud en nemmere vej ind i det klassiske univers. På egne præmisser og med eget sprog og faglighed.

Hvorfor klassisk musik?

Klassisk musik er for os unik, da det er den genre, som bedst eksemplificerer udtrykket "mange bække små, gør en stor å". Musikken er et produkt af simple enheder, der sammen fortæller en større historie. Musikken opstår samtidig i hånden eller i brystet på musikeren uden forstærkning eller andre hjælpemidler - og lyden af de klassiske instrumenter bliver således også lyden af fingre, hænder og struber - kort sagt lyden af mennesket og den musikalske ide, som smelter sammen og bliver et. Denne kropslighed bag musikken er vigtig for børn at opleve, da det giver dem et 1:1 forhold til musikernes og deres egen musikalitet.

Målet med vores daglige arbejde bliver derfor ikke blot at formidle den klassiske musik, men også at inspirere børnene til selv at skabe deres egen indre musik og udtrykke sig lydligt og frit i temaer eller improvisationer, i efterligninger eller i kaos - vigtigst for os er blot, at de får åbnet for sluserne og oplever at være musikalske!

Missionen i det daglige arbejde

Genklanges mission er derfor at gøre den klassiske musik tilgængelig for alle børn i hele landet og at skabe en grobund for, at børnene tør være musiske med hinanden, såvel som alene. Samtidig udelukker denne mission ikke muligheden for at bruge musikken som løftestang for andre læringsmæssige udfordringer. Vi har arbejdet meget med musikken som læringsværktøj gennem associationer, sprog og udtalevanskeligheder. Og vi tilføjer læring om følelser, fællesskab, natur, kultur og forskellighed.

front-en.png
4.gif
Skærmbillede 2019-07-17 kl. 15.23.46.png
  • Facebook logo
bottom of page